Сьогодні: неділя, 23 вересня 2018  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи схвалюєте Ви Мирний план Президента України?

Так (0%)


Ні (0%)


Є зауваження (0%)


Проголосувало: 0
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Попаснянська РДАДіяльність РДАДоступ до публічної інформації
Публічна інформація райдержадміністрації

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 голови районної державної адміністрації

 

«07» лютого 2013 р.  №45

м. Попасна

Про затвердження Порядку

доступу до публічної інформації

в Попаснянській райдержадміністрації

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання вимог Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою забезпечення реалізації та гарантування права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація:

 1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником  якої є Попаснянська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (додається).
 2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Попаснянської районної державної адміністрації.
 3. Розпорядження голови райдержадміністрації №429 від 19.07.2011 року «Про затвердження примірних форм та запитів на отримання публічної інформації і порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації»  вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

 

 

Голова райдержадміністрації                        В.А.Волошинов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження   голови

райдержадміністрації

«07» лютого 2013 р.   №45

ПОРЯДОК  ДОСТУПУ

до публічної інформації в Попаснянській

районній державній адміністрації

 

I. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації розпорядником якої є Попаснянська районна державна адміністрація ( далі Порядок), розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі-Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

1.2. Порядок визначає організацію доступу до публічної інформації, регулює питання оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію й забезпечення права запитувача на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Попаснянська районна державна адміністрація ( далі - райдержадміністрація).

1.3. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації та її структурних підрозділів, забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації,

- надання інформації за запитами на інформацію.

1.4. Відповідальними за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації, та надання відповідей на них, а також оприлюднення інформації, передбаченої статтею 15 Закону, є начальники відділі та управлінь райдержадміністрації.

1.5. Публічна інформація, розпорядником якої є райдержадміністрація це відображена та задокументована будь  - якими засобами та на будь – яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації.

 1. Публічна інформація про діяльність райдержадміністрації може надаватись на паперових носіях, в усній та електронній формах. 
 2. Запит на інформацію – це прохання запитувача інформації в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні райдержадміністрації.
 3. Запитувачі публічної інформації – це фізичні, юридичні особи та об’єднання без статусу юридичної  особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
 4. Дія цього Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернення громадян.

1.10. У разі якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить пропозиції (зауваження), заяву (клопотання) або скаргу, то у відповіді на інформаційний запит запитувачу повідомляється, що у цій частині відповідь йому буде направлено окремо у строк, передбачений Законом України «Про звернення громадян».

1.11. Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, обмежується щодо інформації, яку чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

II. Оприлюднення публічної інформації

2.1. Райдержадміністрація та її структурні підрозділи зобов’язані оприлюднювати публічну інформацію на офіційному веб-сайті райдержадміністрації із зазначенням дати оприлюднення інформації згідно з Переліком публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню на офіційному  веб-сайті (додаток 1).

2.2. Систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та начальники відділів і управлінь райдержадміністрації.

2.3. Райдержадміністрація може додатково оприлюднювати публічну інформацію в офіційних документах видання, на інформаційних стендах та убудь який інший спосіб, передбачений Законом.

2.4. Самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації, структурні підрозділи апарату райдержадміністрації, територіальні підрозділи органів виконавчої влади, які є розробниками проектів нормативно-правових актів райдержадміністрації, повинні не пізніше ніж за 21 робочий день до дати їх розгляду з метою прийняття надавати загальному відділу апарату райдержадміністрації ці проекти в електронному вигляді для оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

2.5. Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує надання проектів нормативно правових актів райдержадміністрації адміністратору для розміщення їх на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом доби з дня отримання цих проектів від розробників.

 

III. Надання інформації за запитами на інформацію

3.1. Запитувач має право звернутись до райдержадміністрації, її структурних підрозділів із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація чи ні, без пояснення причин подання запиту.

3.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.3. Письмовий запит подається в довільній формі. Запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) має містити:

 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додатки 2,3,4), які  можна отримувати на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3.5. З метою реєстрації запитів на інформацію, які надходять в усній формі, відповідальна особа з питань запитів на інформацію структурного підрозділу, яка отримує запит, заповнює Форму для прийняття запиту на отримання публічної інформації від запитувача в усній формі (додаток 5).

3.6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати  письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію структурного підрозділу, до якої звернулась особа, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, надати копію запиту особі, яка його подала.

3.7. У разі якщо у запиті на інформацію не зазначено, в якій формі запитувач бажає отримати відповідь, то вважається, що вона має бути надана у письмовій формі.

3.8. На вимогу запитувача йому надається копія запиту, на першому аркуші якої проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування райдержадміністрації, її структурного підрозділу, дати надходження та вихідного номера запиту.

3.9. Запит на інформацію від громадян (іноземців, осіб без громадянства), об’єднань громадян без статусу юридичної особи, що надійшли до райдержадміністрації, отримує відповідальний за звернення громадян апарату райдержадміністрації, а запит від юридичних осіб – загальний відділ апарату райдержадміністрації, які ідентифікують отриманий документ як запит на інформацію згідно зі статтею 1, частини першої статті 19 Закону.

З часу отримання запиту на інформацію невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, працівник по роботі зі зверненнями громадян, загального відділу апарату райдержадміністрації передає запит для реєстрації та опрацювання.

3.10. Запити на інформацію,  які надійшли до  голови райдержадміністрації, першого заступника, заступників голови, керівника – апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації реєструє та опрацьовує відповідальна особа апарату райдержадміністрації у Реєстраційно-контрольній картці запиту на публічну інформацію (додаток 6).

 

ІV. Розгляд запитів на інформацію, які подані на особистому прийомі

4.1. Запит, який подано на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника-апарату, оформляється працівником по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (зі слів опитувача) відповідно до вимог пунктів 3.3,3.4,3.8. розділу III цього Порядку і передається невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, до відповідального за реєстрацію та опрацювання.

У цей же день запит реєструється відповідно до вимог пункту 3.10 розділу і передає його копію для виконання структурному підрозділу райдержадміністрації, до компетенції якого належить питання, що містяться у запиті.

4.2. Структурний підрозділ, який отримав копію запиту на інформацію, невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з часу її отримання, здійснює реєстрацію запиту та подальший його розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті, та надає її у письмовій та електронній  формі (файлом формату Word) до відповідальної особи  апарату райдержадміністрації.

4.3. Відповідальна особа перевіряє повноту та достовірність інформації і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.

4.4. Відповідь на запит на інформацію, який подано на особистому прийомі керівника структурного підрозділу, готує цей структурний підрозділ і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.

 

V. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли

поштою, факсом, електронною поштою

5.1.   Письмові запити на інформацію, адресовані райдержадміністрації поштою, факсом, електронною поштою роздруковуються працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації та передаються відповідальній особі з цих питань відповідно до вимог пункту 3.9 розділу III цього Порядку.

5.2. Відповідальний працівник реєструє запити та передає їх копії на виконання структурним підрозділам райдержадміністрації, до компетенції яких належать відповідні питання, а структурні підрозділи реєструють, розглядають їх та надають вичерпну інформацію за результатами такого розгляду у порядку та строки, передбачені пунктами 4.1,4.2 розділу IV цього Порядку.

5.3.Письмові запити які надійшли поштою, факсом, електронною поштою до структурного підрозділу, реєструється і розглядається цим структурним підрозділом.

Структурний підрозділ самостійно готує відповідь на запит на інформацію і надсилає її запитувачу негайно, але не пізніше ніж у визначений Законом строк.

 

VI. Розгляд усних запитів на інформацію, у тому числі

отриманих по телефону

6.1. Запит на інформацію, який надійшов до райдержадміністрації в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача), оформляється і передається працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації, аналогічно запиту на інформацію, який подано на особистому прийомі голови райдержадміністрації, його заступників, керівника апарату.

Подальше опрацювання та розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюється відповідно до пунктів 4.1 – 4.3 розділу IV цього Порядку.

6.2. Запит на інформацію, який надійшов до структурного підрозділу в усній формі, у тому числі отриманий по телефону (записаний зі слів запитувача),оформляється і реєструється відповідальною особою з питань запитів на інформацію цього структурного підрозділу.

Подальший розгляд такого запиту, надання відповіді запитувачу здійснюється аналогічно запиту на інформацію, який прийнято на особистому прийомі керівника структурного підрозділу.

 

VII. Інші питання розгляду запитів на інформацію

7.1. У разі коли райдержадміністрація, її структурні підрозділи не володіють запитуваною інформацією, запит переправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7.2. Надання відповіді на запит на інформацію забезпечується не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші строки, визначені Законом.

7.3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі якщо запитувана інформація не може бути надана в передбачені законодавством строки у разі настання обставин непереборної сили, відповідно до вимог частини шостої, сьомої статті 22 Закону.

7.4.У разі коли запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, можливо продовжити строк розгляду такого запиту до 20 робочих днів, повідомивши про це запитувача відповідно до вимог частини четвертої статті 20 Закону.

7.5. Райдержадміністрація, структурний підрозділ мають право відмовити в задоволення запиту на інформацію у таких випадках:

- райдержадміністрація, структурний підрозділ не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

- інформація, що запитується, належить до категорії з обмеженим доступом,

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону,

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі, із зазначенням відомостей, передбачених частиною четвертою, п’ятою статті 22 Закону.

7.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

Однак? у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання  та  друк.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту, повідомляють про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядок сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом двох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів визначається райдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7.7. Структурні підрозділи забезпечують надання на електронну адресу організаційного відділу  апарату  райдержадміністрації  інформації про кількість запитів на інформацію, що надійшли до цих структурних підрозділів, у день їх надходження (за наявності) згідно з формою (додаток 7)/

7.8. Відповідальна особа апарату райдержадміністрації забезпечує ведення обліку запитів, які надходять до райдержадміністрації, та здійснює щотижневе оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідної інформації.

 

VIII. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації

та її структурних підрозділів

8.1. Посадові та службові особи райдержадміністрації та її структурних підрозділів несуть відповідальність за порушення законодавча про доступ до публічної інформації згідно з чинним законодавством.

8.2. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволення запиту на інформацію,

- відстрочку задоволення запиту на інформацію,

- ненадання відповіді на запит на інформацію,

- надання не достовірної або негативної інформації,

- несвоєчасне надання інформації,

- невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону,

- інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

 

IX. Відповідальність за порушення про доступ

до публічної інформації

9.1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит,

- ненадання інформації на запит,

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію,

- не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону,

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації,

- несвоєчасне надання інформації,

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом,

- нездійснення реєстрації документів,

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів,

- інші дії або бездіяльність, які призвели до порушень прав і законних інтересів запитувача.

9.2. Особи на думку яких їхні права та законні інтереси порушені райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, мають право на відшкодування матеріальної чи моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

 

 

Керівник апарату РДА                                                   О.В. Радькова

Додаток 2 до Порядку доступу

до публічної інформації в

Попаснянській райдержадміністрації

                         

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                          Попаснянська районна держадміністрація

                                                              пл. Леніна, 2, м. Попасна, 93300

                                                              (або назва самостійного структурного

                                                               підрозділу райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

Факсом

(вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати – e-mail )

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 3 до Порядку доступу

до публічної інформації в

Попаснянській райдержадміністрації

                          

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                 Попаснянська районна держадміністрація

                                                     пл. .Леніна, 2, м. Попасна, 93300

                                                     (або назва самостійного структурного

                                                      підрозділу райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (  юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

( вказати поштову адресу)

Факсом

( вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати – e-mail )

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис  представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 4 до Порядку доступу

до публічної інформації в

Попаснянській райдержадміністрації

                         

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                 Попаснянська районна держадміністрація

                                                     пл. Леніна, 2 м. Попасна, 93300

                                                     (або назва самостійного структурного

                                                     підрозділу райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

( вказати поштову адресу)

Факсом

( вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати – e-mail )

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 5 до Порядку доступу

до публічної інформації в

Попаснянській райдержадміністрації

                          

Форма для прийняття запиту на отримання публічної інформації

від запитувача в усній формі

 

Розпорядник інформації                 Попаснянська районна держадміністрація

                                                     пл. Леніна, 2, м. Попасна, 93300

                                                     (або назва самостійного структурного

                                                      підрозділу райдержадміністрації)

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім’я, по батькові   (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

(прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(загальний опис необхідної інформації)

 

Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

( вказати поштову адресу)

Факсом

( вказати номер факсу)

Електронною поштою

(вказати – e-mail )

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон

працівника, що прийняв запит

 

Дата запиту, підпис

 

 

Додаток 6 до Порядку доступу

до публічної інформації в

Попаснянській райдержадміністрації

                         

Реєстраційно–контрольна картка

на запит на публічну інформацію

 

Прізвище, ім’я, по-батькові або найменування запитувач

 

Адреса

м.

вул.

буд.

кв.

Телефон

 

Ел. адреса

 

Дата надходження

 

індекс документа

Короткий зміст

 

 

Резолюція

 

 

Термін виконання

 

 

Відповідь надати: поштою, телефоном,

ел. поштою, в усній формі

 

           

 

 

Зворотний бік

Дата передачі на

виконання

Кому направлено документ

Розписка про одержання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про виконання

 

ПЕРЕЛІК

публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню

на офіційному веб-сайті райдержадміністрації

 

№ з/п

Публічна інформація

Відповідальні виконавці

Строк оприлюднення

1

2

3

4

1.

Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності районної держадміністрації

юридичний відділ апарату

райдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

2.

Фінансові ресурси районної держадміністрації

(структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

відділ фінансово - господарського забезпечення райдержадміністрації, Управління фінансів районної  державної адміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

3.

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті райдержадміністрацією та її структурними підрозділами

загальний відділ апарату районної держадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

4.

 Проекти нормативно-правових актів районної державної адміністрації

загальний відділ апарату районної держадміністрації

протягом доби з дня отримання від розробників

5.

Проект рішень районної ради, які вносяться на розгляд районної ради   райдержадміністрацією

самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи органів виконавчої влади, які є їх розробниками

невідкладно, але не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду

6

Умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділ, форми та зразки документів, правила їх заповнення

самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

7.

Система обліку, види інформації, яку зберігає райдержадміністрація та її структурні підрозділи

відділи апарату районної державної

адміністрації, самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

1

2

3

4

8.

План проведення та порядок денний відкритих засідань райдержадміністрації

загальний і організаційний відділи апарату райдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

9.

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки райдержадміністрації, її самостійних структурних підрозділів

загальний відділ апарату районної держадміністрації, самостійні структурні підрозділи районної державної адміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

10.

Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації, її самостійних  структурних підрозділів

відділ організаційно –кадрової роботи райдержадміністрації,її самостійні структурні підрозділи

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

11.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, які надійшли до райдержадміністрації, її самостійних підрозділів

відповідальна особа районної державної адміністрації, самостійні структурні підрозділи

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

 

12.

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та їх керівників

організаційний відділ апарату райдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

13.

Інша інформація про діяльність райдержадміністрації та її самостійних  структурних підрозділів, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений Законом України “Про доступ до публічної інформації

апарат та самостійні структурні підрозділи райдержадміністрації

невідкладно, але не пізніше

5 робочих днів з дня затвердження документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до Порядку доступу

до публічної інформації в

Попаснянській райдержадміністрації

 

 

 

 

Інформація про запит на публічну інформацію, що надійшли до __________________________________________

                                                                                                      (найменування структурного підрозділу райдержадміністрації)

 

Період, за який

надійшли

запити

Статус запитувача

колективний

Форма отримання запитів

 

 

Всього

Результати розгляду

юридична

особа

Фізична

особа

особистий

прийом

тел/факс

e-еail

пошта

записано

на вимогу

запитувача

ін форм

надано

надіслано

за

належністю

відмовлено

термін

продовжено

на

виконанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 голови районної державної адміністрації

«07» лютого 2013 р.       №44

м. Попасна

 

Про затвердження Положення про

систему обліку (реєстр) публічної

інформації

 

Відповідно до ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 15, 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 №1277 «Питання системи обліку публічної інформації», з метою реалізації та гарантування права на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація та її структурні підрозділи:

 1. Затвердити Положення про систему обліку (реєстр) публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (додається).
 2. Функції адміністратора системи обліку публічної інформації покласти на  відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Попова В.Ю).
 3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації призначити та надати керівнику апарату список працівників, відповідальних за надання публічної інформації, розпорядником якої є структурні підрозділи, адміністратору системи обліку публічної інформації у визначені терміни. 
 4. Відділу організаційно кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Попова В.Ю.) забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Попаснянської райдержадміністрації.
 5. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті Попаснянської районної державної адміністрації.
 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника  апарату райдержадміністрації Радькову  О.В.

 

 

Голова райдержадміністрації                              В.А.Волошинов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

«07» лютого 2013 р.     №44

ПОЛОЖЕННЯ

про систему обліку (реєстр) публічної інформації

в Попаснянській райдержадміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про систему обліку (реєстр) публічної інформації, розпорядником якої є Попаснянська райдержадміністрація та її структурні підрозділи (далі Положення), розроблене на виконання законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про  інформацію» і визначає порядок й умови створення та ведення реєстру публічної інформації, розпорядником якої є  районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, а також забезпечення публічного доступу до нього.

1.2. Реєстр публічної інформації – це електронна база, що містить інформацію про документи, які  перебувають у володінні райдержадміністрації.

1.3. Адміністратор реєстру здійснює заходи зі створення, функціонування та ведення  реєстру в межах своїх повноважень.

1.4. Користувач Реєстру – особа, яка користується інформацією, що міститься в Реєстрі.

 

2. Формування та ведення Реєстру

2.1. Адміністратор Реєстру забезпечує:

 • реєстрацію документів,
 • стабільну роботу системи обліку,
 • оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті,
 • надання доступу до системи обліку за запитами,
 • здійснення оновлення програмного забезпечення Реєстру,
 • можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з Реєстру в цілому або його частини користувачами  системи обліку.

2.2. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:

 

№________

 

Дата заповнення «____» ______ 20__ р.

Номер документа

 

Назва документа

 

Дата створення документа

 

Дата надходження документа

до системи

 

Джерело інформації

 

Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом

 

Строк обмеження доступу до інформації

 

Галузь

 

Ключові слова

 

Тип, носій  інформації

 

Вид документа

 

Проект рішення

 

Форма зберігання документа

 

Місце зберігання документа

 

 

2.3. Система обліку ведеться державною мовою.

2.4. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесений раніше здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

2.5. Внесення в Реєстр інформації про документи з обмеженим доступом відбувається з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

3. Користування Реєстром.

3.1. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється безплатно через офіційний веб-сайт райдержадміністрації в мережі Інтернет.

3.2. Право на доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, має кожний користувач без будь-яких обмежень.

3.3. Користувачам Реєстру надається можливість для пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання тексту з Реєстру в цілому або його частини.

 

 

   Керівник апарату                                              О.В. Радькова

райдержадміністрації

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

«22» 09     2011  №566

 м. Попасна               

 

Про відзначення в районі

Міжнародного Дня громадян похилого віку

та Дня ветерана

 

            На виконання листа Луганської облдержадміністрації № 6\31-4411 від 29.08.2011 р. «Про відзначення у 2011 році Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана» та з метою проведення на належному рівні заходів, присвяченим цим знаменним подіям:

 

Затвердити районний план заходів з підготовки та відзначення Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана (додаток 1).

 

Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення районних заходів (додаток 2).

 

Надати матеріальну допомогу ветеранам з нагоди відзначення в районі Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана (додаток 3).

 

Рекомендувати виконкомам міської, селищних, сільських рад проведення районних заходів на місцях.

 

Засобам масової інформації висвітлити районні заходи з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана.

 

Витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок коштів райдержадміністрації, передбачених у кошторисі на 2011 рік на проведення культурно – масових заходів.

 

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Симоненка О.І.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                      В.А.Волошинов

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від "22"  09    2011 р. № 566

 

План районних заходів

з нагоди Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана

 

 

№ з\п

Заходи

Термін виконання, місце проведення

Відповідальні та виконавці

1.

Організація та проведення святкового концерту з нагоди відзначення в районі Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана

30.09.2011 р.

Районний Будинок культури

10.00

Відділ культури і туризму РДА, відділ з організаційно – кадрової роботи РДА

2.

Організація та проведення мітингів пам’яті, ушанування громадян похилого віку та ветеранів в населених пунктах району

30.09.2011 р.

Населені пункти району

Голови селищних, сільських рад

3.

Проведення уроків мужності, зустрічей з ветеранами ВВ війни, організація виставок, тематичних годин, уроків мужності, історії

До 01.10.2011 р.

Навчальні заклади району

 

Відділ освіти РДА, керівники навчальних закладів району

4.

Організація виставки фотоматеріалів, документів та архівних матеріалів, присвячених трудовим досягненням та подвигам ветеранів, проведення творчих зустрічей з ветеранами війни та праці

До 01.10.2011 р.

Районний краєзнавчий музей, бібліотечні заклади району

Відділ культури і туризму РДА, районний краєзнавчий музей, бібліотечні заклади району

5.

Організація тематичних книжкових виставок, уроків історії, бібліографічних оглядів, круглих столів, присвячених Міжнародному Дню громадян похилого віку та Дню ветерана

До 01.10.2011 р.

Бібліотечні заклади району

Відділ культури і туризму РДА, бібліотечні заклади району

6.

Організація благодійного обіду для ветеранів

29.09.2011 р.

БНіТ 11.00

Міська рада (за згодою)

7.

Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації районних заходів з нагоди відзначення в районі Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана

До 01.10.2011 р.

ЗМІ

Засоби масової інформації

 

8.

Проведення 7 – ї звітно – виборної конференції робітників районної ради ветеранів

03.10.2011 р.

РБК 10.30

Районна рада ветеранів

9.

Організація поїздки делегації на обласні заходи

Вересень 2011 р.

м. Луганськ

Райдержадміністрація

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                О.В.Радькова

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від "22"   09     2011 р. № 566

 

 

Кошторис витрат

на проведення районних заходів

з нагоди Міжнародного Дня громадян похилого віку та Дня ветерана

 

 

 

1. Матеріальна допомога                                                                   - 500 грн.

 

2. Придбання палива                                                                          - 210 грн.

 

 

Всього: 710 грн.

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                      О.В.Радькова

 

Начальник фінансово – господарського відділу

райдержадміністрації                                                                                      І.В.Ляпіна

 

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

«29»    07      2011  №446

 м. Попасна               

 

Про відзначення в районі Дня партизанської слави

та 70 – ї річниці партизанського руху в Україні

у період ВВ війни 1941 – 1945 років

 

            На виконання Указу Президента України № 697\2011 від 21 червня 2011 року «Про заходи з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 70 – ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», Постанови Верховної ради України № 3301-VІ від 21 квітня 2011 року «Про відзначення 70 – річчя партизанського руху в Україні», Плану заходів з нагоди 70 – річчя партизанського руху в Україні, затвердженого головою облдержадміністрації від 11 липня 2011 року та з метою належної підготовки та відзначення 22 вересня 2011 року Дня партизанської слави в районі, вшанування подвигу партизан і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, збереження героїчних традицій українського народу:

 

Затвердити план районних заходів з нагоди відзначення в районі Дня партизанської слави (додаток 1).

 

Організувати проведення мітингу з урочистим покладанням корзини з живими квітами до братньої могили радянських воїнів на площі Героїв м. Попасна 22 вересня 2011 року.

 

Затвердити кошторис витрат на проведення районних заходів (додаток 2).

 

Виконкомам місцевих рад рекомендувати проведення урочистих заходів, покладання живих квітів до пам'ятників та братніх могил загиблих радянських воїнів в місті та населених пунктах та вшанування ветеранів ВВ війни, в т. ч. колишніх партизан та підпільників.

 

Засобам масової інформації висвітлити районні заходи з нагоди відзначення в районі Дня партизанської слави та 70 – ї річниці партизанського руху в Україні у роки ВВ війни 1941 – 1945 років.

 

Витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок коштів райдержадміністрації, передбачених у кошторисі на 2011 рік на проведення культурно – масових заходів.

 

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Симоненка О.І.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                                       В.А.Волошинов

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «29»    07     2011 р. №446

 

План заходів

з нагоди відзначення в районі Дня партизанської слави

та 70 – ї річниці партизанського руху в Україні в період ВВ війни 1941 – 1945 років

 

№ з\п

Назва заходу

Термін виконання, місце проведення

Відповідальні та виконавці

1.

Підготовка тематичної радіо сторінки та рубрики у засобах масової інформації

До 22 вересня 2011 року

Відділ культури і туризму РДА, районний краєзнавчий музей, районна бібліотека, засоби масової інформації району

2.

Підготовка та проведення театралізованого мітингу пам'яті та покладання квітів та вінків Слави до братньої могили радянських воїнів на пл.. Героїв м. Попасна та до могили комісара Первомайсько – Попаснянського загону Крючихіна на цвинтарі м. Попасна

22 вересня

2011 року

Пл.. Героїв

м. Попасна 10.00

 

11.00 - цвинтар

Відділ культури і туризму РДА, відділ організаційно – кадрової роботи РДА, міська рада (за згодою), районна та міська ради ветеранів війни та праці (за згодою)

3.

Проведення урочистих заходів в населених пунктах району з ушануванням ветеранів ВВ війни та покладанням квітів до пам'ятників та братніх могил радянських воїнів

Вересень

2011 року

Місто, населені пункти району

Виконкоми місцевих рад, ради ветеранів, заклади культури та освіти району

4.

Проведення місячника з упорядкування пам'ятників, пам'ятник знаків, братніх та поодиноких могил радянських воїнів, у т. ч. колишніх партизан

Вересень

2011 року

Місто, населені пункти району

Виконкоми місцевих рад, заклади освіти та культури району, ради ветеранів (за згодою)

5.

Проведення в навчальних закладах району урочистих лінійок, уроків мужності, тематичних класних годин, конкурсів малюнків та плакатів з нагоди Дня партизанської слави

Вересень

2011 року

Навчальні заклади району

Відділ освіти РДА, навчальні заклади району

6.

Проведення в районному краєзнавчому музеї уроків з історії, краєзнавства, представлення тематичної експозиції «Партизанський рух на території Попаснянського району в роки ВВ війни 1941 – 1945 років»

Вересень

2011 року

Районний краєзнавчий музей

Відділ культури і туризму РДА, районний краєзнавчий музей

7.

Створення фотоекспозицій, виставок періодичних видань, присвячених подіям ВВ війни 1941 – 1945 років

Вересень

2011 року

Бібліотечні заклади району

Відділ культури і туризму РДА, бібліотечні заклади району

8.

Проведення тематичних зустрічей поколінь за участю ветеранів ВВ війни та школярів

Вересень

2011 року

Бібліотечні та клубні заклади району

Відділ культури і туризму РДА, заклади культури району

9.

Проведення уроку Слави «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі»

21 вересня

2011 року

Дитяча бібліотека

Відділ культури і туризму РДА, дитяча бібліотека

10.

Виплата інвалідам війни компенсацій за тверде паливо, газ та компенсацій за невикористане санаторно – курортне лікування

Протягом

2011 року

Управління праці та соціального захисту населення РДА

11.

Забезпечення ветеранів та інвалід війни засобами реабілітації

Протягом

2011 року

Управління праці та соціального захисту населення РДА

12.

Здійснення капітальних ремонтів власних житлових будинків та квартир ветеранам та інвалідам війни

Протягом

2011 року

Виконкоми місцевих рад, управління праці та соціального захисту населення РДА

13.

Забезпечення медичного обслуговування учасників урочистих заходів

22 вересня

2011 року

Пл. Героїв

м. Попасна

Відділ охорони здоров'я РДА

14.

Відвідування на дому ветеранів ВВ війни з наданням практичної допомоги у вирішенні соціально – побутових питань

Вересень

2011 року

Райдержадміністрація, голови місцевих рад (за згодою)

15.

Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення мітингу та урочистих покладань квітів до пам'ятників та братніх могил в місті та населених пунктах

22 вересня

2011 року

Пл. Героїв

м. Попасна

Райдержадміністрація, голови місцевих рад, Р УМВС України в Попаснянському районі (за згодою), УДАЇ (за згодою)

16.

Забезпечення розміщення на офіційному веб – сайті райдержадміністрації інформації з нагоди відзначення Дня партизанської слави

До 22 вересня

2011 року

Відділ з організаційно - кадрових питань РДА

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                            О.І.Симоненко

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «29»   07   2011 р. № 446

 

 

Кошторис витрат

на проведення в районі Дня партизанської слави

та 70 – ї річниці партизанського руху в Україні в період ВВ війни 1941 – 1945 років

 

 

1. Придбання корзини та квітів                                 - 100 грн.

 

2. Придбання палива                                                  - 210 грн.

 

 

 

 

Всього: 310 грн.

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                            Симоненко О.І.

 

 

Начальник фінансово – господарського відділу

райдержадміністрації                                                                                           І.В.Ляпіна

 

 

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

18.08.2011 р.  № 493

м. Попасна

 

Про внесення змін у розпорядження від

29.08.2003р. №500 «Про створення Ради

з питань координації діяльності у сфері

захисту прав споживачів»

                  

             У зв’язку зі зміною місця роботи окремих членів Ради з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів:

          1. Внести зміни в п.2 розпорядження голови райдержадміністрації від 29.08.2003р. №500 «Про створення Ради з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів» та затвердити її  у наступному складі (додається).

          2. Викласти п.3 розпорядження  голови райдержадміністрації у наступній редакції:

              «Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бойка В.А.».

          3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бойка В.А

 

 

 

               Голова райдержадміністрації                                          В.А.Волошинов       

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Додаток

до розпорядження

голови райдержадміністрації

                                                                                          від „18” 08.2011року

                                                                                                                                               №493

СКЛАД

Ради з питань координації діяльності у сфері захисту прав споживачів

 

Бойко Валерій Антонович

 

Ніколенко Людмила Георгіївна

 

Хільчук  Марія Ігнатівна

 

 

 

 Катрушко Віталій Олександрович

 

 Коваленко Людмила Анатоліївна

 

Сурова Ірина Вікторівна

 

Таран Анатолій Павлович

 Ханатов  Микола Миколайович

 

 

-   перший заступник голови  райдержадміністрації, голова районної робочої групи

- начальник управління економіки райдержадміністраціі, заступник голови районної робочої групи

- начальник відділу розвитку підприємництва та ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації, секретар районної робочої групи

 

Члени Ради:

 

старший оперуповноважений сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Попаснянського РВ УМВС, капітан міліції (за згодою)

- головний державний санітарний  лікар Попаснянського району (за згодою)                                                                                        

-   перший заступник начальника  державної податкової інспекції в Попаснянському районі  ( за згодою)

- начальник районного управління державної ветеринарної медицини (за згодою)

- начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

 

 

 

 

       Керівник апарату

        райдержадміністрації                                                          О.В.Радькова

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Розпорядження

голови районної державної адміністрації

 

18.08. 2011 р.  № 492

м. Попасна

 

Про внесення змін у розпорядження від

20.08.2009р. №608 «Про створення робочої

групи з питань сприяння розвитку

малого підприємництва»

                  

             Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 липня 2011 №874 «Про утворення регіональної ради підприємців при облдержадміністрації» та у  зв’язку з кадровими змінами в райдержадміністрації:

          1. Внести зміни в п.1 розпорядження голови райдержадміністрації від 20.08.2009р. №608 «Про створення робочої  групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва» та затвердити районну робочу групу у наступному складі (додається).

          2. Викласти п.3 розпорядження  голови райдержадміністрації у наступній редакції:

              «Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бойка В.А.».

          3. Ліквідувати районну галузеву раду з питань промисловості, сільського господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення та ресторанного господарства, утворену розпорядженням голови райдержадміністрації від 16.07.2009 №534.

          4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Бойка В.А

 

 

 

               Голова райдержадміністрації                                          В.А.Волошинов       

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             Додаток


Затверджено розпорядженням

голови райдержадміністрації

                                                                                          від „18” 08.2011року

№492

СКЛАД

районної робочої групи з питань сприяння розвитку

малого підприємництва

 

Бойко Валерій Антонович

 

Ніколенко Людмила Георгіївна

 ХільчукМарія Ігнатівна

 

 

 

 

 Бандурова Ірина Валеріївна

Гатченко Олег Миколайович

Донцова Марина Анатоліївна

Димарчук Сергій Олексійович

 

Коваленко Людмила Анатоліївна

Коваленко Ніна Михайлівна

 

Крячуненко Вадим Вікторович

Салато Валерій Ігоревич

Сурова Ірина Вікторівна

 Тодорова Ірина Сергіївна

Ханатов Микола Миколайович

 

-   перший заступник голови  райдержадміністрації, голова районної робочої групи

- начальник управління економіки райдержадміністраціі, заступник голови районної робочої групи

- начальник відділу розвитку підприємництва та ринкових відносин управління економіки райдержадміністрації, секретар районної робочої групи

 

Члени робочої групи:

 

- начальник відділу  культури і туризму  райдержадміністрації

-   приватний підприємець (за згодою)

 - начальник відділу освіти райдержадміністрації

- начальник відділу Держкомзему у Попаснянському районі (за згодою)

-  головний державний санітарний  лікар Попаснянського району                                                                                

- начальник відділу - головний бухгалтер  управління агропромислового  розвитку РДА

-  приватний підприємець (за згодою)

 -  приватний підприємець (за згодою)

 - перший заступник начальника  державної податкової інспекції в Попаснянському районі  ( за згодою)

-  приватний підприємець (за згодою)

 - начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

 

 

            Керівник апарату

        райдержадміністрації                                                          О.В.Радькова

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Розпорядження

 голови районної державної адміністрації

 

01. 09. 2011р.  №531 

м. Попасна

 

 Про відзначення  Дня підприємця 

 

 

                З метою відзначення Дня підприємця у Попаснянському районі:

     1.Нагородити Листом подяки районної державної адміністрації  суб’єктів підприємницької діяльності :

     - Гатченка Олега Миколайовича – приватного підприємця;

     - Кравця Віктора Михайловича  - голову фермерського господарства «Ріст»;

     - Квасова Сергія Вікторовича – приватного підприємця;

     - Степанова Володимира Миколайовича – голову фермерського господарства „Лугове”;

     - Ступак Вікторію Геннадіївну   - приватного підприємця.

    2. Витрати на проведення районних заходів, присвячених Дню підприємця, здійснити за рахунок коштів  передбачених у кошторисі райдержажміністрації на 2011 рік на проведення культурно - масових заходів.

    3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  В.А.Бойка.

 

 

Голова райдержадміністрації                                              В.А.Волошинов

 

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

 

« 12 » вересня 2011р.   № 546

 м. Попасна           

 

Про участь районної команди

 у обласній спартакіаді

 допризовної молоді

 

                З метою патріотичного виховання молоді, покращення підготовки юнаків до служби у Збройних Силах України, залучення молодих людей до активних занять фізичною культурою і спортом та на виконання районної програми «Патріот Луганщини»:

 

Відділам у справах молоді та спорту (Гаврашенко Е.М.) та освіти (Донцова М.А.) направити команду юнаків на обласну спартакіаду допризовної молоді, яка відбудеться 22 вересня в місті Луганськ.

Призначити керівником районної команди Береславського А.Г.  - вчителя фізичної культури  Попаснянської ЗОШ № 1.

Фінансування здійснити за рахунок коштів, передбачених на проведення молодіжних  заходів, згідно  кошторису (додаток).

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Симоненка О.І.

 

 

 

 

Голова  райдержадміністрації                                             В.А. Волошинов

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 Додаток до розпорядження

                                                                                   голови райдержадміністрації

                                                                              від 12 09 2011 р. №546

 

 

 

 

КОШТОРИС

витрат для участі команди району

в обласній спартакіаді.

 

 

Придбання палива

 

     50л х 10,15 грн. = 507,50 грн.

 

 

 

Всього: 507 ( п’ятсот сім  ) грн. 50 коп.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                          О.В. Радькова

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                       

фінансово-господарського забезпечення                           І.В.Ляпіна

 

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

«_18_»_08__2011 р.  № 495

 

м. Попасна

 

Про підготовку i проведення чергового

призову громадян України  на строкову

військову службу у жовтні-листопаді 2011

року та затвердження складу

призовної комісії.

 

На виконання ст. 16, 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу», Указу Президента України «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році» від  04.11.2010 р. №1009\2010, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.2011р. №3818 «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні-листопаді 2011 року», з метою проведення призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2011 року в Попаснянському районі:

      1.Рекомендувати військовому комісару Первомайсько-Попаснянського ОМВК (Сіка Р.Л.):

        1.1.Провести в приміщенні Первомайсько-Попаснянського ОМВК призов на  строкову  вiйськову  службу  у  Збройнi  Сили України та інші військові формування  у жовтні-листопаді 2011 року громадян України, 1993 року народження,  яким до дня вiдправки у вiйськовi частини виповнилося 18 рокiв,  а також громадян старшого призовного вiку 1986-1992 року народження,  якi  втратили пiдстави для отримання вiдстрочки.

         1.2. Проаналізувати результати проведеного призову громадян восени 2011 року на строкову військову службу та надати відповідну інформацію до Попаснянської райдержадміністрації до 05.12.2011р.

     2.Для проведення  призову  громадян  на  строкову  вiйськову службу створити призовну комiсiю (додаток 1).

     3. Начальнику районного відділу охорони здоров`я Радчуку В.Р.:

                  3.1.Забезпечити медичну  комiсiю  призовноi  дiльницi  необхiдними медикаментами (додаток  2)

                  3.2.Провести на базi лiкувальних закладiв району  безкоштовне флюрографічне обстеження  у двох проекцiях,  здачу аналiзiв i ЕКГ призовникам вiдповiдно направлень ОМВК.

                   3.3.У термiн до 1.09.2011 р.  надати до ОМВК  списки призовникiв, якi перебувають на диспансерному облiку.

                   3.4. Для стацiонарного обстеження призовникiв в лікувальних закладах  виділити  в кожному відділенні по 10 лiжко-мiсць.

                   3.5.Забезпечити повне та якiсне проведення обстеження. Строк  стацiонарного  обстеження  встановити  не бiльше  7 днiв з моменту надходження призовника до стацiонару.

                4.Начальнику РВ УМВС Усманову Р.А. рекомендувати:

         4.1. Зобов'язати дiльничих iнспекторiв міліції проводити  роботу з розшуку, затриманню та доставці до ОМВК  громадян, що підлягають призову восени 2011 року та  ухиляються вiд  виконання  вiйськового  обов'язку, не з'являються  за викликами до призовної дільниці;

        4.2. За запитом військового комісаріату терміново надавати інформацію стосовно громадян, що підлягають призову на строкову військову службу восени 2011 року, які відправляються у військові формування щодо наявності на них компрометуючих матеріалів.

5. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Гаврашенко Е.М.) вжити необхідні заходи з відправки призовників Попаснянського району до обласного призовного пункту, підготувати та внести на затвердження сесії Попаснянської районної ради необхідні документи з цього питання.

                6.Контроль за виконанням цього  розпорядження  покласти  на заступника голови райдержадмiнiстрацii Симоненка О.І.

 

        Голова райдержадміністрації                                                             В.А.Волошинов

 

 

                                       Додаток  1

                                до розпорядження голови РДА

                                 вiд "18" 08 2011 р. №495

 

 

С К Л А Д

районної   призовноi комiсii

 

   Симоненко О.І.               - голова комiсii, заступник голови райдержадміністрації

 

                                                               ЧЛЕНИ КОМIСII:

    Сіка Р.Л.                             - вiйськовий комiсар Первомайсько-Попаснянського ОМВК;

    Шулік В.В.              - головний спеціаліст районного відділу освіти; 

    Комаров С.Б.            - заступник начальника РВ УМВС;

    Жуков В.А.      – лікар, який організовує роботу медичної комісії;

    Гаврашенко Е.М.    – начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної               

                                         державної адміністрації;

   Горностаєва Л.І.      - секретар призовної комiсiї

   

            у разi неможливостi через поважнi причини членам комiсiї виконувати свої функцiональнi обов'язки призначити резервний склад:

 

    Радькова О.В.         – голова комісії, керівник апарату райдержадміністрації;

 

ЧЛЕНИ   КОМIСII:

     Петровський С.С.    -   заступник вiйськового комiсара Первомайсько –

Попаснянського ОМВК

    Волков О.В.            -   заступник начальника РВ УМВС

    Зубкова Н.О.             спеціаліст районного відділу освіти;           

    Питькіна Л.С.          -      лікар, який організовує  роботу медичної комісії

    Остапенко І.В.          директор Попаснянського районного центру соціальних

                                         служб для молоді

    Білінець Н.С.          - секретар призовної комiсiї    

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                  О.І.Симоненко

 

Додаток 2

                            до розпорядження голови

                            вiд "18" 08 2011р. №495

 

 

П О Т Р Е Б И

медiнструментарiя та витратних матерiалiв для органiзацiї роботи

медичної комiсiї пiд час призову громадян на строкову вiйськову

службу восени 2011 року.

 

      1. Витрати на забеспечення медичної комiсiї :

 

         - етіловий спирт                                       500,0 мл.л.

         - вата хiрургiчна                                     250 гр. 

         - бинт                                                          4 шт

         - спирт борний                                         3 фл

         - перекись водню                                     2 фл

         - розчин брилiант.зелений    1 фл

         - валiдол                                                    1 конв

         - анальгин                                  2 конв

         - рукавички гумовi                                  4 пари  

    

Заступник голови райдержадміністрації                                                                О.І.Симоненко

 

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

«______»____________2011    ________  

м. Попасна 

 

Про відзначення в районі

20 – ї річниці незалежності України        

 

          На виконання Указу Президента України від 1 листопада 2010 р. № 990/2010 «Про відзначення 20 - ї річниці незалежності України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 99-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20 - ї річниці незалежності України»,  розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 грудня 2010 р. № 1503 «Про затвердження складу організаційного комітету з підготовки та відзначення в області 20-ї річниці незалежності України», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 березня 2011 р. № 255  «Про затвердження плану заходів з відзначення в області 20 - ї річниці незалежності України»:

 

Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в області 20-ї річниці незалежності України та план районних  заходів (додаток 1,2).

 

Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення святкових районних заходів (додаток 3).

 

Відділам РДА: з питань організаційно – кадрової роботи (Попова В.Ю.), культури і туризму (Бандурова І.В.) організувати та провести районні урочисті збори та тематичний святковий концерт.

 

Нагородити на урочистих зборах п’ять кращих працівників почесними грамотами, квітами та грошовими винагородами у розмірі по 100 гривень кожному (додаток 4).

 

Витрати на проведення районних заходів здійснити за рахунок коштів райдержадміністрації, передбачених у кошторисі на 2011 рік на проведення культурно – масових заходів.

 

Рекомендувати головам місцевих рад, керівникам підприємств, закладів району проведення святкових заходів у місті та населених пунктах.

 

Засобам масової інформації (Нестеренко О.П., Портная В.Г.) висвітлити районні святкові заходи.

 

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Симоненка О.І.

 

Голова  райдержадміністрації                                                                  В.А.Волошинов 

 

 

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

 

« 05 » вересня 2011 р. № 534

м. Попасна

 

Про проведення районних змагань

серед загальноосвітніх закладів району

присвячених Дню фізичної культури та спорту

 

З метою виконання цільової програми розвитку фізичної культури та спорту та згідно календаря проведення заходів з фізичної культури та спорту:

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Гаврашенко Е.М.) провести 10 вересня 2011 року змагання з футболу (збірна школи хлопці), з міні-футболу (5-6 класи хлопці), з волейболу (збірна школи дівчата), серед загальноосвітніх закладів району.

Витрати на проведення змагань здійснити за рахунок коштів, передбачених на проведення заходів з фізичної культури та спорту по КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань», згідно кошторису (додається).

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Симоненко О.І.

 

Голова райдержадміністрації                                           В.А. Волошинов

 

Додаток до розпорядження

голови райдержадміністрації

від “___” ______ 2011 р. №___

 

КОШТОРИС ВИТРАТ

для проведення змагань серед загальноосвітніх закладів району присвячених Дню фізичної культури та спорту.

 

Футбол:

1.1 Придбання грамот:

3 шт. х 2,00 грн. = 6,00 грн.

1.2. Придбання м’ячів:

1 шт. х 100,00 грн. = 100,00 грн.

1 шт. х 80,00 грн. = 80,00 грн.

1 шт. х 70,00 грн. = 70,00 грн.

 

Всього: 256 (двісті п’ятдесят шість) грн. 00 коп.

 

2. Міні-футбол:

 

2.1. Придбання грамот:

3 шт. х 2,00 грн. = 6,00 грн.

2.2. Придбання м’ячів:

1 шт. х 100,00 грн. = 100,00 грн.

1 шт. х 80,00 грн. = 80,00 грн.

1 шт. х 70,00 грн. = 70,00 грн.

 

Всього: 256 (двісті п’ятдесят шість) грн. 00 коп.

 

Волейбол:

3.1. Придбання грамот:

3 шт. х 2,00 грн. = 6,00 грн.

3.2. Придбання м’ячів:

1 шт. х 94,00 грн. = 94,00 грн.

1 шт. х 80,00 грн. = 80,00 грн.

1 шт. х 70,00 грн. = 70,00 грн.

 

Всього: 250 (двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.

 

Разом: по КЕКВ 1131 762 (сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп.

 

Харчування суддів:

4 чол. х 25,00 грн. = 100,00 грн.

 

Харчування медпрацівника:

1 чол. х 25,00 грн. = 25,00 грн.

 

Разом: по КЕКВ 1133 125 (сто двадцять п’ятдесят) грн. 00 грн.

 

Разом по КФК 130102 887 (вісімсот вісімдесят сім) грн. 00 коп.

 

Керівник апарату                                                                  О.В. Радькова

райдержадміністрації

 

Начальник відділу                                                                 І.В. Ляпіна

фінансово-господарського забезпечення

 

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

 

«__08_»__09____2011 р.  №542

м. Попасна

 

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації «Про

підготовку i проведення чергового

призову громадян України  на строкову

військову службу у жовтні-листопаді 2011

року та затвердження складу призовної

комісії» від 18.08.2011р. №495.

 

                У зв’язку із кадровими змінами у складі районної призовної комісії для призову громадян на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2011 року, керуючись вимогами розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації «Про підготовку i проведення чергового призову громадян України  на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2011року та затвердження складу обласної призовної комісії» від 22.08.2011р. №1053:

                1. Внести зміни у додаток 1 до розпорядження голови райдержадміністрації від 18.08.2011р. №495, затвердивши його у новій редакції (додається).

2. Пункт 3.2. розпорядження голови райдержадміністрації № 495 від 18.08.2011р. викласти у такій редакції: «Провести на базi лiкувальних закладiв району  безкоштовне флюрографічне обстеження  у двох проекцiях,  здачу аналiзiв i ЕКГ призовникам, військовозобов’язаним вiдповiдно направлень ОМВК».

3. Контроль за виконанням покласти на заступника голови райдержадміністрації Симоненка О.І.

 

Голова Попаснянської

райдержадміністрації                                                                                    В.А.Волошинов

                                     

  Додаток 

                                до розпорядження голови РДА

                                 вiд "___"_________2011 р. №____

С К Л А Д

районної   призовної комiсiї

 

Симоненко О.І.                  - голова комiсiї, заступник голови райдержадміністрації

 

                                                               ЧЛЕНИ КОМIСII:

Сіка Р.Л.                            - військовий комісар Первомайсько-Попаснянського ОМВК;

Шулік В.В.                  - головний спеціаліст районного відділу освіти; 

Комаров С.Б.            - заступник начальника РВ УМВС;

Жуков В.А.        -    лікар, який організовує роботу медичної комісії;

Гаврашенко Е.М.    - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

                                        районної державної адміністрації;

Чистякова М.О.      - секретар призовної комісії.

            у разi неможливостi через поважні причини членами комiсiї виконувати свої функцiональнi обов'язки призначити резервний склад:

 

Радькова О.В.         – голова комісії, керівник апарату райдержадміністрації;

 

ЧЛЕНИ   КОМIСII:

Петровський С.С.    -        заступник вiйськового комiсара Первомайсько –

Попаснянського ОМВК

Волков О.В.            -   заступник начальника РВ УМВС

Зубкова Н.О.             спеціаліст районного відділу освіти;               

Питькіна Л.С.          -          лікар, який організовує  роботу медичної комісії

Остапенко І.В.          директор Попаснянського районного центру соціальних

                                         служб для молоді

Білінець Н.С.          - секретар призовної комiсiї    

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                  О.В.Радькова

У К Р А Ї Н А

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

голови районної державної адміністрації

 

 

«05» вересня 2010 р.  № 533

м. Попасна

 

 

Про проведення районних змагань

з міні-футболу та піонерболу серед

серед сільських шкіл присвячених

Дню фізичної культури та спорту.

 

 

З метою виконання цільової програми розвитку фізичної культури та спорту та згідно календаря проведення заходів з фізичної культури та спорту:

 

Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Гаврашенко Е.М.) провести 16 вересня 2011 року змагання по міні-футболу та піонерболу серед сельских шкіл (дівчата, хлопці).

Витрати на проведення змагань здійснити за рахунок коштів, передбачених на проведення заходів з фізичної культури та спорту по КФК 130102 проведення тренувально-спортивних зборів та змагань згідно кошторису (додається).

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Симоненко О.І.

 

Голова райдержадміністрації                                           В.А. Волошинов

 

 

Додаток до розпорядження

голови райдержадміністрації

від “05”   09     2011 р. №533

 

КОШТОРИС ВИТРАТ

для проведення районних змагань з міні-футболу та піонерболу серед сільських шкіл присвячених Дню фізичної культури та спорту.

 

1. Міні-футбол:

 

1.1. Придбання грамот:

3 шт. х 2,00 грн. = 6,00 грн.

1.2. Придбання м’ячів:

1 шт. х 100,00 грн. = 100,00 грн.

1 шт. х 80,00 грн. = 80,00 грн.

1 шт. х 70,00 грн. = 70,00 грн.

 

Всього: 256 (двісті п’ятдесят шість) грн. 00 коп.

 

Піонербол:

2.1. Придбання грамот:

3 шт. х 2,00 грн. = 6,00 грн.

2.2. Придбання м’ячів:

1 шт. х 94,00 грн. = 94,00 грн.

1 шт. х 80,00 грн. = 80,00 грн.

1 шт. х 70,00 грн. = 70,00 грн.

 

Всього: 250 (двісті п’ятдесят) грн. 00 коп.

Разом: по КЕКВ 1131 506 (п’ятсот шість) грн. 00 коп.

 

Керівник апарату                                                                  О.В. Радькова

райдержадміністрації

 

Начальник відділу                                                                І.В. Ляпіна

фінансово-господарського забезпечення

 

||
Попаснянська районна державна адміністрація
93300, Україна, м. Попасна, пл.Леніна, 2
Тел. (06474) 3-16-44, факс 3-16-44
Веб-сайт: http://pps.loga.gov.ua
E-mail: poek@ukr.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.pps.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Попаснянська РДА