Сьогодні: субота, 21 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Чи схвалюєте Ви Мирний план Президента України?

Так (0%)


Ні (0%)


Є зауваження (0%)


Проголосувало: 0
Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Попаснянська РДА
Місцеві ради

проект

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ТОШКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 ______________   СЕСІЯ

РIШЕННЯ

                                                              № 

________  2015   року                

 смт. Тошківка                       

 

Про встановлення податку на землю

на території  смт.Тошківка

 

Керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 83 Земельного кодексу України, п. 8.3 ст. 8, п. 10.2 ст. 10, ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України, з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності використання земель територіальної громади, Тошківська селищна рада 

 

                  ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 1 січня 2016 року на території смт.Тошківка податок на землю в розрізі ставок земельного податку відповідно до п.2 цього рішення.

 

2. Встановити ставки земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від їх місцезнаходження на території міста ) відповідно до положення (додаток 1).

3. Платники земельного податку, об’єкти та база оподаткування земельним податком, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, сплату податку визначаються ст. ст. 269-289 Податкового кодексу Україні.

 

4. Додаткові пільги юридичним та/або фізичним особам, до пільг, що надані ст. 282 Податкового кодексу України, встановлюються щорічно рішенням міської ради та надаються до 25 грудня в адрес відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

5. Визначити такими, що втратили чинність рішення  Тошківської селищної ради від  28.02.2014 р.  № 37/2  «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю у смт. Тошківка» .

 

6. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, визначається з урахуванням функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

 

7. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі, зв’язку та  комісію з екології та  земельних відносин

 

 

      Селищний голова                                     А.В. Третьяк

 

Додаток 1

до рішення Тошківської  селищної ради від ______№____

 

 

Положення

про податок на  землю

 

 1. Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

 

2. Платникиземельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі;

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких  проведено.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах смт.Тошківка, офіційно оприлюднюється Тошківською селищною радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 6 цього Положення.

 

6. Ставка земельного податку

6.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірах, згідно Додатку 1.1 до цього Положення.

 

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

8.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації, не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

8.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

8.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

8.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

9. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

10. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. інваліди першої і другої групи;

10.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

10.1.3. пенсіонери (за віком);

10.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

10.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 10.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

10.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

10.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;

10.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

10.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

10.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

10.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

11. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

11.1. Від сплати податку звільняються:

11.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

11.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

11.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

11.1.4. парки/сквери державної та комунальної власності;

 

12. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

12.1. Не сплачується податок за:

12.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

12.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній/комунальній власності, державних/комунальних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

12.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

12.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

12.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

12.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

13. Особливості оподаткування платою за землю

13.1. Тошківська селищна рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Тошківська селищна рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Золотівської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

13.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

13.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

14. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки укладений відповідно до законодавства.

Виконавчий орган Тошківської селищної ради, згідно з покладеними на нього повноваженнями, до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі, згідно додатком 1.2.  цього положення.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 7 - 9 цього Положення.

 

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 Селищний голова                                    А.В. Третьяк

 

 

                                                                            Додаток 1.1

до рішення Тошківської селищної ради від ______№____

 

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території

міста Золоте

 

№ з/п

 

 

Вид земель

Ставка земельного податку у відсотках (%) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

1

Земельні ділянки, які зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами, дачно-будівельними товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

0,03

2

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь: для ріллі, сіножатей та пасовищ

0,1

3

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь: для багаторічних насаджень

0,03

4

Землі віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах)

1,0

5

Земельні ділянки надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин

1,0

6

Земельні ділянки надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

0,03

7

Земельні ділянки які перебувають у постійному користування суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності

1,0

8

Земельні ділянки надані для розташування автозаправних станцій

3,0

9

Земельні ділянки надані фінансовим установам та їх підрозділам

3,0

10

Земельні ділянки зайняті під об’єктами торгівлі

3,0

11

Земельні ділянки які використовуються юридичними та фізичними особами, (в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди (користування) у встановленому порядку не оформлено

4,0

11

Інші земельні ділянки

1,0

 

       Селищний голова                             А.В. Третьяк

 

 

Додаток 1.2.

до рішення Тошківськоїї  селищної ради від ______№____

 

Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

 

№ з/п

Цільове призначення земельної ділянки

Відсоток від нормативно грошової оцінки земельної ділянки

 1.  

Ділянки під торгівельні палатки, павільйони, кіоски та морозильні камери, лотки та інші тимчасові переносні споруди, надані для здійснення підприємницької діяльності

12,0

 1.  

Ділянки для магазинів продовольчих товарів, будівельних матеріалів, побутової техніки, промислових товарів та змішаних

 

 

3,0

 1.  

Ділянки під об’єктами громадського харчування, у тому числі під літніми торгівельними площадками; відкритими літніми  кафе.

 

5,0

 

 1.  

Ділянки для обслуговування кафе і ресторанів

8,0

 1.  

Ділянки для будівництва або обслуговування ринків, торгівельних майданчиків

3,0

 

 1.  

Ділянки під магазини та торгівельні площадки на зупинках міського транспорту

4,0

 1.  

Ділянки для автотехобслуговування

- АЗС, ГЗС

- СТО, платні автостоянки, парковки

 

3,0

 1.  

Ділянки під об’єкти побутового обслуговування населення (хімчистки, ательє, ритуальні послуги, ремонт взуття і техніки, фотоательє,сауни, перукарні, салони краси і т.п.)

3,0

 1.  

Земельні ділянки під медичне обслуговування (стоматологічні кабінети, аптеки)

5,0

 1.  

Ділянки під об’єкти культурного та спортивно – оздоровчого призначення (дитячі розважальні майданчики, атракціони, дискотеки, молодіжні центри відпочинку, спортзали,кінотеатри і т.п.)

3,0

 1.  

Ділянки під спеціалізовані кіоски для продажу книг, газет, журналів

10,0

 1.  

Ділянки під продбази, промбази, під складські приміщення, складування будівельних матеріалів

 

 

3,0

 

 1.  

Ділянки під об’єктами промислових і виробничих об’єктів

3,0

 

 1.  

Ділянки для колективних господарських будівель, індивідуальних гаражів

3,0

 1.  

Ділянки під будівництво офісів, бізнес – центрів

6,0

 1.  

Ділянки під спеціалізовані магазини, кіоски для обслуговування громадян пільгових категорій ( пенсіонери, інваліди, учасники ВВВ)

3,0

 1.  

Ділянки для страхових та кредитно – фінансових установ

8,0

 1.  

Ділянки під благоустрій території

3,0

 1.  

Ділянки с/г призначення для ведення особистого селянського господарства

3,0

 1.  

Ділянки під об’єктами соціального призначення

3,0

 1.  

Ділянки під об’єкти релігійних і благодійних організацій

3,0

 1.  

Ділянки під рекламні щити

12,0

 1.  

Ділянки під соціальну рекламу

3,0

 1.  

Ділянки під тимчасове розміщення розважальних заходів

12,0

 1.  

Ділянки під аварійно – екологічно та санітарно – небезпечними будівлями та об’єктами

10,0

 1.  

Ділянки під об’єктами, які підлягають демонтажу

10,0

 1.  

Земельні ділянки під оглядовими колодязями, інженерними комунікаціями, наземними спорудами, а також інші підземні споруди

4,0

 1.  

Земельні ділянки під розвідувальні роботи і свердловини

12,0

 1.  

Земельні ділянки для обслуговування об’єктів телекомунікації

12,0

 1.  

Земельні ділянки для обслуговування об’єктів енергетики (трансформаторні підстанції, електричні мережі, опори повітряних ліній, лінійно-монтерські пости)

 

 

3,0

 1.  

Ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку. Господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

3,0

 1.  

Ділянка для будівництва і обслуговування багатоповерхових житлових будинків

3,0

 1.  

Ділянки для пунктів прийому металобрухту

5,0

 1.  

Ділянки для обслуговування об’єктів по виготовленню сформованої та опаленої цегли і блоків

3,0

 1.  

Ділянки для  СТО, платні автостоянки, парковки

5,0

 

 1.  

Ділянки для обслуговування нетипових шахто ділянок для добичі кам’яного вугілля

4,0

 1.  

Ділянки для обслуговування окремих входів і прибудов до нежилих приміщень на перших поверхах багатоквартирних будинків

8,0

 1.  

Ділянка для обслуговування цеху по переробці сільськогосподарської продукції

3,0

 1.  

Інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

3,0-12,0

 

 

Селищний голова                               А.В. Третьяк

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта – рішення сесії Тошківської селищної ради

«Про встановлення податку на землю на території  смт.Тошківка»

         Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03  №1160-IV і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Тошківської селищної ради «Про встановлення податку на землю на території  смт.Тошківка».

     1.Проблема, яку запропоновано вирішити шляхом впровадження запропонованого регулювання:

         Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство України, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (далі - Закон N 71), враховуючи напрями реформування економічної політики України, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 року N 695), Законом N 71, зокрема, передбачено запровадження місцевого податку на майно в частині плати за землю. Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом. Законом N 71 передбачено, що місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Відповідно до п. 12.3.2. ст. 12 Кодексу, при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу.

На вимоги п. 12.3.2. ст. 12 Кодексу, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Якщо міською радою не прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (абз. шостий п. 4 Розділу І Закону N 71). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Пунктом 12.3.7. Кодексу, не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Згідно з п.п. 284.1 ст. 284 Кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам (абз. другий п. 284.1 ст. 284 Кодексу).

З огляду на викладене, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування необхідно провести інвентаризацію земельних ділянок і землекористувачів та організувати роботу щодо оформлення права землекористування відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України.

Особлива увага приділяється наданню права місцевим радам у межах повноважень, визначених Кодексу, приймати рішення щодо встановлення ставок земельного податку.

Так, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 Кодексу).

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

На даний час, на території Тошківської селищнох ради, застосовується ставка податку за землю у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земель міської ради. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель міської ради на 2015 рік становить 1,249 (24,9%).

Введення в дію рішення Тошківської селищної ради «Про встановлення податку на  за землю на території смт.Тошківка» дасть можливість забезпечити економічне регулювання земельних відносин земель Тошківської селищної ради, вирішити питання підготовки і прийняття місцевих бюджетів та додаткових джерел їх доходів у зв’язку із проведенням податкової реформи та збільшити надходження до бюджету міста від плати за землю.

 

 1. Визначення цілей  правового регулювання

         Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

- дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку;

- наповнення та збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить вирішення деяких соціально-економічних проблем міста;

-  створення прозорої системи у сфері земельних відносин на території міської ради.

 

 1. Визначення та оцінка альтернатив запропонованому регуляторному акту

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.

2. Прийняття Тошківською селищною радою рішення «Про встановлення податку на землю на території  смт.Тошківка ».

Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючи ставки земельного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до міського бюджету, та порушення вимог Податкового кодексу України.

Перевага вибраного виду правового регулювання – встановлення податку на майно в частині плати за землю – ґрунтується на тому, що інші альтернативні  способи досягнення мети не передбачені чинним законодавством і можуть бути визнані такими, що суперечать чинному законодавству і є неприпустимими.

 

 1. Механізм та заходи, які забезпечують  розв’язання  визначеної проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом:

-  встановлення  на території смт.Тошківка податку на землю;

-  встановлення ставок земельного податку на території смт.Тошківка;

-  встановлення розміру орендної плати за землю.

Вищеназване рішення  необхідно розглянути і ухвалити з дотриманням вимог    Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» та іншими нормативно-правими актами. Ухвалення цього рішення дозволить встановити умови здійснення плати за землю, підвищення фінансової спроможності місцевих рад, виконання вимог Кодексу що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

         Розробка проекту рішення Тошківської селищної ради «Про встановлення податку на землю на території  смт.Тошківка» здійснюється на принципах: законності, гласності, колегіальності, обліку та врахування пропозицій суб’єктів господарювання, економічній та юридичній обґрунтованості.

 

5.  Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити збільшення надходження грошових коштів від податку за землю до бюджету міста.

Передбачається, що платники земельного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами.

 

6.  Визначення очікуваних результатів ухвалення рішення

Головним очікуваним результатом прийняття зазначеного рішення є поповнення міського бюджету. У разі прийняття запропонованого проекту рішення прогнозується, що загальні надходження земельного податку до міського бюджету у 2016 році, зростуть удвічі.

Для орендарів землі не передбачається підвищення розміру орендної плати, для власників землі, та землекористувачів – підвищення розміру земельного податку, у відповідності до затверджених ставок земельного податку, створення сучасного правового поля і прозорої системи у сфері земельних відносин в місті.

         Для міського бюджету – збільшення надходжень до доходної частини міського бюджету, досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, виконання вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України,.

 

7. Строк дії регуляторного акта

         Проект рішення Тошківської селищної ради «Про встановлення податку на землю на території  смт.Тошківка»  є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, будучи загальнообов’язковим до застосування на території Тошківської селищної ради.

            Термін дії регуляторного акта - до прийняття  змін  чи скасування вищезазначеного рішення   або внесення змін  в діюче законодавство України.

 

8.  Показники результативності регуляторного акта

Результативність буде відстежуватися шляхом:

- аналізу розміру надходжень податку до бюджету;

- кількості платників податку.

Прогнозні показники результативності дії рішення міської ради «Про встановлення податку на землю на території  смт.Тошківка»:

 1. Економічний ефект при встановленні податку на майно в частині плати за землю – збільшення надходжень до бюджету міста від сплати за землю.

       Разом з тим, він залежить  від багатьох чинників: площі земельних ділянок, кількості землекористувачів, терміну та часу користування земельною ділянкою, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розміру ставки земельного податку.

 1. Дія  рішення розповсюджується на невизначене коло суб’єктів господарювання територіальної громади смт.Тошківка.
 2. Відповідно до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рівень інформованості суб’єктів господарювання про основні положення рішення визначається кількістю осіб, які самостійно ознайомляться з проектом рішення  Тошківської селищної ради «Про встановлення податку на землю на території смт.Тошківка », який  оприлюднений:

а)на сайті Попаснянської РЦВА;

 

 1. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані, отримані від органів державної фіскальної служби в м. Попасна та з інших офіційних джерел.

Для даного проекту буде проведено базове відстеження результативності дії регуляторного акту в січні 2017р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.

 

Пропозиції та зауваження відносно даного регуляторного акта будуть прийматися   протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту рішення міської ради та аналізу регуляторного впливу проекту даного рішення з вказівкою реквізитів юридичної особи або ФІБ   та юридичної або домашньої адреси.

Зворотний зв’язок:

 • поштова адреса: вул. Леніна, 33, смт. Тошківка, Попаснянськи1 р-н, Луганська обл.,  93281, кабінет №6, Панкова Людмила Дмитрівна – спеціаліст землевпорядник виконкому селищної ради,
 • електронна адреса:  is.toshkovka@yandex.ua

 

Спеціаліст 11 категорії –

Землевпорядник                                                Л.Д. Панкова

Звіт про базове відстеження результативності

регуляторного акту – проекту рішення Золотівської міської ради

 «Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте»

 

 1. Вид та назва регуляторного акта:

      Рішення Золотівської міської ради «Про  встановлення податку на землю на території  міста Золоте» відповідно до вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження:  Золотівська міська рада.

 

 1.  Цілі прийняття акта:
 • забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України та ефективного використання земельного фонду міста;
 • економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • визначення розміру земельного податку, розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно до законодавства;
 • збільшення доходної частини міського бюджету від надходжень плати за землю;
 • задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери додаткового фінансування міського господарства.
 1. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.04.2015 р. по 01.06.2015р.
 2. Тип відстеження:  базове.

 

 6. Методи одержання результатів відстеження:

     Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися    шляхом моніторингу надходжень до міського бюджету від плати за землю та орендної плати за земельні ділянки (статистичний метод).

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

   середній розмір земельного податку, середня орендна плата по м. Золоте,  облікові дані.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

    У результаті прийняття рішення Золотівської міської рад  «Про  встановлення податку на землю на території  міста Золоте» очікуються наступні позитивні наслідки, а саме:

 • додаткові надходження  коштів до міського бюджету від плати за землю;
 • кількість суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які своєчасно сплачують земельний податок та орендну плату за землю;
 • збільшення розміру податку;
 • створення конкуренції між представниками малого та середнього бізнесу;

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

- оцінка ефективності регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою проведення повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики господарської діяльності»;

- з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень проект цього рішення разом з аналізом регуляторного впливу був оприлюднений у газеті «Попаснянський вісник»;

- у термін, передбачений для обговорення проекту рішення, до розробника проекту пропозиції та зауваження не надходили.

 

 

 

Спеціаліст І категорії –

землевпорядник                                                               Кузнецова Ф.Ш.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта – рішення сесії Золотівської міської ради

«Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте»

 

 

         Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03  №1160-IV і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Золотіської міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте».

     1.Проблема, яку запропоновано вирішити шляхом впровадження запропонованого регулювання:

         Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство України, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (далі - Закон N 71), враховуючи напрями реформування економічної політики України, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 року N 695), Законом N 71, зокрема, передбачено запровадження місцевого податку на майно в частині плати за землю. Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом. Законом N 71 передбачено, що місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

   Відповідно до п. 12.3.2. ст. 12 Кодексу, при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу.

На вимоги п. 12.3.2. ст. 12 Кодексу, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Якщо міською радою не прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (абз. шостий п. 4 Розділу І Закону N 71). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Пунктом 12.3.7. Кодексу, не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Згідно з п.п. 284.1 ст. 284 Кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам (абз. другий п. 284.1 ст. 284 Кодексу).

З огляду на викладене, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування необхідно провести інвентаризацію земельних ділянок і землекористувачів та організувати роботу щодо оформлення права землекористування відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України.

Особлива увага приділяється наданню права місцевим радам у межах повноважень, визначених Кодексу, приймати рішення щодо встановлення ставок земельного податку.

Так, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 Кодексу).

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

На даний час, на території населених пунктів Золотівської міської ради, застосовується ставка податку за землю у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земель міської ради. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель міської ради на 2015 рік становить 1,249 (24,9%).

Введення в дію рішення Золотівської міської ради «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Золотівської міської ради» дасть можливість забезпечити економічне регулювання земельних відносин земель Золотівської міської ради, вирішити питання підготовки і прийняття місцевих бюджетів та додаткових джерел їх доходів у зв’язку із проведенням податкової реформи та збільшити надходження до бюджету міста від плати за землю.

 

 1. Визначення цілей  правового регулювання

         Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

- дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку;

- наповнення та збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить вирішення деяких соціально-економічних проблем міста;

-  створення прозорої системи у сфері земельних відносин на території міської ради.

 

 1. Визначення та оцінка альтернатив запропонованому регуляторному акту

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.

2. Прийняття Золотівською міською радою рішення «Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте».

Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючи ставки земельного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до міського бюджету, та порушення вимог Податкового кодексу України.

Перевага вибраного виду правового регулювання – встановлення податку на майно в частині плати за землю – ґрунтується на тому, що інші альтернативні  способи досягнення мети не передбачені чинним законодавством і можуть бути визнані такими, що суперечать чинному законодавству і є неприпустимими.

 

 1. Механізм та заходи, які забезпечують  розв’язання  визначеної проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом:

-  встановлення  на території м. Золоте податку на землю;

-  встановлення ставок земельного податку на території м. Золоте;

-  встановлення розміру орендної плати за землю.

Вищеназване рішення  необхідно розглянути і ухвалити з дотриманням вимог                        Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» та іншими нормативно-правими актами. Ухвалення цього рішення дозволить встановити умови здійснення плати за землю, підвищення фінансової спроможності місцевих рад, виконання вимог Кодексу що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

         Розробка проекту рішення Золотівської міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте» здійснюється на принципах: законності, гласності, колегіальності, обліку та врахування пропозицій суб’єктів господарювання, економічній та юридичній обґрунтованості.

 

     5.  Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити збільшення надходження грошових коштів від податку за землю до бюджету міста.

Передбачається, що платники земельного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами.

 

      6.  Визначення очікуваних результатів ухвалення рішення

Головним очікуваним результатом прийняття зазначеного рішення є поповнення міського бюджету. У разі прийняття запропонованого проекту рішення прогнозується, що загальні надходження земельного податку до міського бюджету у 2016 році, зростуть удвічі.

Для орендарів землі не передбачається підвищення розміру орендної плати, для власників землі, та землекористувачів – підвищення розміру земельного податку, у відповідності до затверджених ставок земельного податку, створення сучасного правового поля і прозорої системи у сфері земельних відносин в місті.

         Для міського бюджету – збільшення надходжень до доходної частини міського бюджету, досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, виконання вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України,.

 

7. Строк дії регуляторного акта

         Проект рішення Золотівської міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте»  є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, будучи загальнообов’язковим до застосування на території Золотівської міської ради.

            Термін дії регуляторного акта - до прийняття  змін  чи скасування вищезазначеного рішення   або внесення змін  в діюче законодавство України.

 

8.  Показники результативності регуляторного акта

Результативність буде відстежуватися шляхом:

- аналізу розміру надходжень податку до бюджету;

- кількості платників податку.

Прогнозні показники результативності дії рішення міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Золоте»:

 1. Економічний ефект при встановленні податку на майно в частині плати за землю – збільшення надходжень до бюджету міста від сплати за землю.

       Разом з тим, він залежить  від багатьох чинників: площі земельних ділянок, кількості землекористувачів, терміну та часу користування земельною ділянкою, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розміру ставки земельного податку.

 1. Дія  рішення розповсюджується на невизначене коло суб’єктів господарювання територіальної громади міста Золоте.
 2. Відповідно до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рівень інформованості суб’єктів господарювання про основні положення рішення визначається кількістю осіб, які самостійно ознайомляться з проектом рішення Золотівської міської ради «Про встановлення податку на майно в частині плати за землю на території населених пунктів Золотівської міської ради», який  оприлюднений:

а) у газеті «Попаснянський вісник»;

 

 1. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані, отримані від органів державної фіскальної служби в м. Попасна та з інших офіційних джерел.

Для даного проекту буде проведено базове відстеження результативності дії регуляторного акту в січні 2017р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.

                                

Пропозиції та зауваження відносно даного регуляторного акта будуть прийматися   протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту рішення міської ради та аналізу регуляторного впливу проекту даного рішення з вказівкою реквізитів юридичної особи або ФІБ   та юридичної або домашньої адреси.

Зворотний зв’язок:

 • поштова адреса: кв. Сонячний,8а, м. Золоте,Луганська обл.. 93295, кабінет №10, Кузнецова Фатіма Шавкятівна – спеціаліст землевпорядник виконкому міської ради,
 • електронна адреса: zikinfo111@ukr.net

 

 

 

Спеціаліст І категорії –

землевпорядник                                                               Кузнецова Ф.Ш.

 

проект

 

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ЗОЛОТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 ______________   СЕСІЯ

РIШЕННЯ

                                                              № 

________  2015   року                

 м. Золоте                              

 

Про встановлення податку на землю

на території  міста Золоте»

 

Керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 83 Земельного кодексу України, п. 8.3 ст. 8, п. 10.2 ст. 10, ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України, з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності використання земель територіальної громади, міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Установити з 1 січня 2016 року на території міста Золоте податок на землю в розрізі ставок земельного податку відповідно до п.2 цього рішення.

2. Установити ставки земельного податку та розмір орендної плати за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від їх місцезнаходження на території міста ) відповідно до положення (додаток 1).

3. Платники земельного податку, об’єкти та база оподаткування земельним податком, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, сплату податку визначаються ст. ст. 269-289 Податкового кодексу Україні.

4. Додаткові пільги юридичним та/або фізичним особам, до пільг, що надані ст. 282 Податкового кодексу України, встановлюються щорічно рішенням міської ради та надаються до 25 грудня в адрес відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

5. Визначити такими, що втратили чинність рішення  Золотівської міської ради від 26.12.2013р. № 39/10 «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю у м. Золоте» .

6. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, визначається з урахуванням функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

7. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі, зв’язку, екології, земельних відносин і першого заступника міського голови Нехаєнко С.Ю.

Т.в.о.міського голови                                          С.Ю.Нехаєнко

 

Додаток 1

до рішення Золотівської  міської ради від ______№____

 

Положення

про податок на  землю

 

 1. Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

 

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі;

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких  проведено.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах м. Золоте, офіційно оприлюднюється Золотівською міською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 6 цього Положення.

 

6. Ставка земельного податку

6.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірах, згідно Додатку 1.1 до цього Положення.

 

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

8.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації, не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

8.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

8.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

8.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

9. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. інваліди першої і другої групи;

10.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

10.1.3. пенсіонери (за віком);

10.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

10.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 10.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

10.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

10.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;

10.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

10.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

10.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

10.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

11. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

11.1. Від сплати податку звільняються:

11.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

11.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

11.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

11.1.4. парки/сквери державної та комунальної власності;

 

12. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

12.1. Не сплачується податок за:

12.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

12.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній/комунальній власності, державних/комунальних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

12.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

12.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

12.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

12.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

13. Особливості оподаткування платою за землю

13.1. Золотівська міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Золотівська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Золотівської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

13.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

13.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

14. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки укладений відповідно до законодавства.

Виконавчий орган Золотівської міської ради, згідно з покладеними на нього повноваженнями, до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі, згідно додатком 1.2.  цього положення.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 7 - 9 цього Положення.

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

  Т.в.о.міського голови                                             С.Ю.Нехаєнко

 

                                                                            Додаток 1.1

до рішення Золотівської  міської ради від ______№____

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території

міста Золоте

№ з/п

 

 

Вид земель

Ставка земельного податку у відсотках (%) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

1

Земельні ділянки, які зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами, дачно-будівельними товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

0,03

2

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь: для ріллі, сіножатей та пасовищ

0,1

3

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь: для багаторічних насаджень

0,03

4

Землі віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах)

1,0

5

Земельні ділянки надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин

1,0

6

Земельні ділянки надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

0,03

7

Земельні ділянки які перебувають у постійному користування суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності

1,0

8

Земельні ділянки надані для розташування автозаправних станцій

3,0

9

Земельні ділянки надані фінансовим установам та їх підрозділам

3,0

10

Земельні ділянки зайняті під об’єктами торгівлі

3,0

11

Земельні ділянки які використовуються юридичними та фізичними особами, (в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини), але право власності на які або право оренди (користування) у встановленому порядку не оформлено

4,0

11

Інші земельні ділянки

1,0

 

Т.в.о.міського голови                                               С.Ю.Нехаєнко

Додаток 1.2.

до рішення Золотівської  міської ради від ______№____

Розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

№ з/п

Цільове призначення земельної ділянки

Відсоток від нормативно грошової оцінки земельної ділянки

 1.  

Ділянки під торгівельні палатки, павільйони, кіоски та морозильні камери, лотки та інші тимчасові переносні споруди, надані для здійснення підприємницької діяльності

12,0

 1.  

Ділянки для магазинів продовольчих товарів, будівельних матеріалів, побутової техніки, промислових товарів та змішаних:

площа до 100м-

площа від 100м-

 

 

 

4,0

3,0

 1.  

Ділянки під об’єктами громадського харчування, у тому числі під літніми торгівельними площадками; відкритими літніми  кафе.

 

5,0

 

 1.  

Ділянки для обслуговування кафе і ресторанів

8,0

 1.  

Ділянки для будівництва або обслуговування ринків, торгівельних майданчиків

3,0

 

 1.  

Ділянки під магазини та торгівельні площадки на зупинках міського транспорту

4,0

 1.  

Ділянки для автотехобслуговування

- АЗС, ГЗС

- СТО, платні автостоянки, парковки

 

12,0

3,0

 1.  

Ділянки під об’єкти побутового обслуговування населення (хімчистки, ательє, ритуальні послуги, ремонт взуття і техніки, фотоательє,сауни, перукарні, салони краси і т.п.)

3,0

 1.  

Земельні ділянки під медичне обслуговування (стоматологічні кабінети, аптеки)

7,0

 1.  

Ділянки під об’єкти культурного та спортивно – оздоровчого призначення (дитячі розважальні майданчики, атракціони, дискотеки, молодіжні центри відпочинку, спортзали,кінотеатри і т.п.)

3,0

 1.  

Ділянки під спеціалізовані кіоски для продажу книг, газет, журналів

10,0

 1.  

Ділянки під продбази, промбази, під складські приміщення, складування будівельних матеріалів

 

 

3,0

 

 1.  

Ділянки під об’єктами промислових і виробничих об’єктів

4,0

 

 1.  

Ділянки для колективних господарських будівель, індивідуальних гаражів

3,0

 1.  

Ділянки під будівництво офісів, бізнес – центрів

6,0

 1.  

Ділянки під спеціалізовані магазини, кіоски для обслуговування громадян пільгових категорій ( пенсіонери, інваліди, учасники ВВВ)

3,0

 1.  

Ділянки для страхових та кредитно – фінансових установ

10,0

 1.  

Ділянки під благоустрій території

3,0

 1.  

Ділянки с/г призначення для ведення особистого селянського господарства

3,0

 1.  

Ділянки під об’єктами соціального призначення

3,0

 1.  

Ділянки під об’єкти релігійних і благодійних організацій

4,0

 1.  

Ділянки під рекламні щити

12,0

 1.  

Ділянки під соціальну рекламу

3,0

 1.  

Ділянки під тимчасове розміщення розважальних заходів

12,0

 1.  

Ділянки під аварійно – екологічно та санітарно – небезпечними будівлями та об’єктами

12,0

 1.  

Ділянки під об’єктами, які підлягають демонтажу

12,0

 1.  

Земельні ділянки під оглядовими колодязями, інженерними комунікаціями, наземними спорудами, а також інші підземні споруди

4,0

 1.  

Земельні ділянки під розвідувальні роботи і свердловини

12,0

 1.  

Земельні ділянки для обслуговування об’єктів телекомунікації

10,0

 1.  

Земельні ділянки для обслуговування об’єктів енергетики (трансформаторні підстанції, електричні мережі, опори повітряних ліній, лінійно-монтерські пости)

 

 

3,0

 1.  

Ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку. Господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

3,0

 1.  

Ділянка для будівництва і обслуговування багатоповерхових житлових будинків

3,0

 1.  

Ділянки для пунктів прийому металобрухту

12,0

 1.  

Ділянки для обслуговування об’єктів по виготовленню сформованої та опаленої цегли і блоків

3,0

 1.  

Ділянки для  СТО, платні автостоянки, парковки

5,0

 

 1.  

Ділянки для обслуговування нетипових шахто ділянок для добичі кам’яного вугілля

4,0

 1.  

Ділянки для обслуговування окремих входів і прибудов до нежилих приміщень на перших поверхах багатоквартирних будинків

8,0

 1.  

Ділянка для обслуговування цеху по переробці сільськогосподарської продукції

3,0

 1.  

Інші земельні ділянки, що не ввійшли до цього переліку

3,0-12,0

 

Т.в.о.міського голови                                          С.Ю.Нехаєнко

 

Проект

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

ГІРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

 ______________   СЕСІЯ

РIШЕННЯ

                                                              № 

________  2015   року                

 м. Гірське                             

Про встановлення податку на землю

на території  міста Гірське»

Керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 83 Земельного кодексу України, п. 8.3 ст. 8, п. 10.2 ст. 10, ст.ст. 269-289 Податкового кодексу України, з метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності використання земель територіальної громади, Гірська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Установити з 1 січня 2016 року на території міста Гірське податок на землю в розрізі ставок земельного податку відповідно до п.2 цього рішення.

2. Установити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від їх місцезнаходження на території міста ) відповідно до положення (додаток 1).

3. Платники земельного податку, об’єкти та база оподаткування земельним податком, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, сплату податку визначаються ст. ст. 269-289 Податкового кодексу Україні.

4. Додаткові пільги юридичним та/або фізичним особам, до пільг, що надані ст. 282 Податкового кодексу України, встановлюються щорічно рішенням міської ради та надаються до 25 грудня в адрес відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

5. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, іншим суб’єктам, податок за площі, що надаються в оренду, визначається з урахуванням функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

6. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань промисловості, транспорту, торгівлі, зв’язку, екології, земельних відносин і заступника міського голови Невечеря О.М.

 

   Секретар ради                                                                    Т.В. Пенкіна

 

Додаток 1

до рішення Гірської міської ради від ______№____

 

Положення

про податок на  землю

 

 1. Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

 

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі;

2.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких  проведено.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах м.Гірське, офіційно оприлюднюється Гірською міською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 6 цього Положення.

6. Ставка земельного податку

6.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірах, згідно Додатку 1.1 до цього Положення.

7. Податковий період для плати за землю

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

8.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації, не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

8.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

8.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

8.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

9. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

9.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються:

10.1.1. інваліди першої і другої групи;

10.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

10.1.3. пенсіонери (за віком);

10.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

10.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 10.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

10.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

10.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,10 гектара;

10.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

10.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

10.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

10.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

11. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

11.1. Від сплати податку звільняються:

11.1.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

11.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

11.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

11.1.4. парки/сквери державної та комунальної власності;

12. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

12.1. Не сплачується податок за:

12.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

12.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній/комунальній власності, державних/комунальних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

12.1.4. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

12.1.5. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

12.1.6. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

12.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

13. Особливості оподаткування платою за землю

13.1. Гірська міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Гірська міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Гірської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

13.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

13.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

         Секретар ради                                                  Т.В. Пенкіна

 

                                                                            Додаток 1.1

до рішення Гірської  міської ради від ______№____

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки на території

міста Гірське

 

№ з/п

 

 

Вид земель

Ставка земельного податку у відсотках (%) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки

1

Земельні ділянки, які зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами, дачно-будівельними товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

0,03

2

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь: для ріллі, сіножатей та пасовищ

0,1

3

Земельні ділянки сільськогосподарських угідь: для багаторічних насаджень

0,03

4

Землі віднесені до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах)

1,0

5

Земельні ділянки надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин

1,0

6

Земельні ділянки надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

0,03

7

Земельні ділянки які перебувають у постійному користування суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності

1,0

8

Земельні ділянки надані для розташування автозаправних станцій

3,0

9

Земельні ділянки надані фінансовим установам та їх підрозділам (незалежно від виду права на землю)

3,0

10

Земельні ділянки зайняті під об’єктами торгівлі

3,0

11

Земельні ділянки які використовуються юридичними та фізичними особами, (в тому числі у разі переходу права власності на будівлі, споруди (їх частини)), але право власності на які або право оренди (користування) у встановленому порядку не оформлено

4,0

12

Інші земельні ділянки

1,0

 

Секретар Ради                                                              Т.В. Пенкіна

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта –

рішення сесії  Гірської міської ради

«Про встановлення податку на землю

на території  міста Гірське»

            Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03  №1160-IV і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення Гірської міської ради «Про встановлення податку за землю на території м. Гірське».

 1. Проблема, яку запропоновано вирішити шляхом впровадження запропонованого регулювання

Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство України, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи” (далі - Закон N 71), враховуючи напрями реформування економічної політики України, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 року N 695), Законом N 71, зокрема, передбачено запровадження місцевого податку на майно в частині плати за землю. Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом. Законом N 71 передбачено, що місцеві ради обов'язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Відповідно до п. 12.3.2. ст. 12 Кодексу, при прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначенні статтею 7 цього Кодексу.

На вимоги п. 12.3.2. ст. 12 Кодексу, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).

Якщо міською радою не прийнято рішення про встановлення відповідних місцевих податків, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (абз. шостий п. 4 Розділу І Закону N 71). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. Пунктом 12.3.7. Кодексу, не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Згідно з п.п. 284.1 ст. 284 Кодексу органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

До 25 грудня року, що передує звітному, органи місцевого самоврядування повинні подавати контролюючим органам рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг з сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам (абз. другий п. 284.1 ст. 284 Кодексу).

З огляду на викладене, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування необхідно провести інвентаризацію земельних ділянок і землекористувачів та організувати роботу щодо оформлення права землекористування відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України.

Особлива увага приділяється наданню права місцевим радам у межах повноважень, визначених Кодексу, приймати рішення щодо встановлення ставок земельного податку.

Так, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки (п. 274.1 ст. 274 Кодексу).

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

На даний час, на території населених пунктів Гірської міської ради, застосовується ставка податку за землю у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земель міської ради. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель міської ради на 2015 рік становить 1,249 (24,9%).

Введення в дію рішення Гірської міської ради «Про встановлення податку на території м. Гірське» дасть можливість забезпечити економічне регулювання земельних відносин земель Гірської міської ради, вирішити питання підготовки і прийняття місцевих бюджетів та додаткових джерел їх доходів у зв’язку із проведенням податкової реформи та збільшити надходження до бюджету міста від плати за землю.

 1. Визначення цілей  правового регулювання

            Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

- дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку;

- наповнення та збільшення надходжень до бюджету міста, що забезпечить вирішення деяких соціально-економічних проблем міста;

-  створення прозорої системи у сфері земельних відносин на території міської ради.

 1. Визначення та оцінка альтернатив запропонованому регуляторному акту

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:

1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.

2. Прийняття Гірською міською радою рішення «Про встановлення податку на землю на території  міста Гірське».

Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючи ставки земельного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до міського бюджету, та порушення вимог Податкового кодексу України.

Перевага вибраного виду правового регулювання – встановлення податку на майно в частині плати за землю – ґрунтується на тому, що інші альтернативні  способи досягнення мети не передбачені чинним законодавством і можуть бути визнані такими, що суперечать чинному законодавству і є неприпустимими.

 1. Механізм та заходи, які забезпечують  розв’язання  визначеної проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом:

-  встановлення  на території м. Гірське податку на землю;

-  встановлення ставок земельного податку на території м. Гірське;

Вищеназване рішення  необхідно розглянути і ухвалити з дотриманням вимог                        Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» та іншими нормативно-правими актами. Ухвалення цього рішення дозволить встановити умови здійснення плати за землю, підвищення фінансової спроможності місцевих рад, виконання вимог Кодексу що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку.

                        Розробка проекту рішення Гірської міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Гірське» здійснюється на принципах: законності, гласності, колегіальності, обліку та врахування пропозицій суб’єктів господарювання, економічній та юридичній обґрунтованості.

     5.  Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити збільшення надходження грошових коштів від податку за землю до бюджету міста.

Передбачається, що платники земельного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення ресурсами.

      6.  Визначення очікуваних результатів ухвалення рішення

Головним очікуваним результатом прийняття зазначеного рішення є поповнення міського бюджету. У разі прийняття запропонованого проекту рішення прогнозується, що загальні надходження земельного податку до міського бюджету у 2016 році, зростуть удвічі.

Для орендарів землі не передбачається підвищення розміру орендної плати, для власників землі, та землекористувачів – підвищення розміру земельного податку, у відповідності до затверджених ставок земельного податку, створення сучасного правового поля і прозорої системи у сфері земельних відносин в місті.

            Для міського бюджету – збільшення надходжень до доходної частини міського бюджету, досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, виконання вимог Податкового кодексу України, Земельного кодексу України,.

7. Строк дії регуляторного акта

            Проект рішення Гірської міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Гірське»  є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, будучи загальнообов’язковим до застосування на території Гірської міської ради.

            Термін дії регуляторного акта - до прийняття  змін  чи скасування вищезазначеного рішення   або внесення змін  в діюче законодавство України.

8.  Показники результативності регуляторного акта

Результативність буде відстежуватися шляхом:

- аналізу розміру надходжень податку до бюджету;

- кількості платників податку.

Прогнозні показники результативності дії рішення міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Гірське»:

 1. Економічний ефект при встановленні податку на майно в частині плати за землю – збільшення надходжень до бюджету міста від сплати за землю.

       Разом з тим, він залежить  від багатьох чинників: площі земельних ділянок, кількості землекористувачів, терміну та часу користування земельною ділянкою, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розміру ставки земельного податку.

 1. Дія  рішення розповсюджується на невизначене коло суб’єктів господарювання територіальної громади міста Гірське.
 2. Відповідно до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рівень інформованості суб’єктів господарювання про основні положення рішення визначається кількістю осіб, які самостійно ознайомляться з проектом рішення Гірської міської ради «Про встановлення податку  за землю на території м. Гірське», який  оприлюднений:

а) у газеті «Попаснянський вісник»;

 1. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані, отримані від органів державної фіскальної служби в м. Попасна та з інших офіційних джерел.

Для даного проекту буде проведено базове відстеження результативності дії регуляторного акту в січні 2017р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.

                                Пропозиції та зауваження відносно даного регуляторного акта будуть прийматися   протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту рішення міської ради та аналізу регуляторного впливу проекту даного рішення з вказівкою реквізитів юридичної особи або ФІБ   та юридичної або домашньої адреси:

 • у письмовій формі за адресою:  м. Гірське, вул. Совєтська,7.

 

Спеціаліст 1 категорії

землевпорядник                                                                               М.І. Кравцова

 

               Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення Гірської міської ради «Про встановлення податку на землю на території  міста Гірське»

        1. Відстеження проводилося до проекту рішення Гірської міської ради «Про  встановлення податку на землю на території  міста Гірське» відповідно до вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1 Заходи з відстеження результативності цього регуляторного акту виконано землевпорядником виконкому Гірської міської ради

2. Ціль прийняття акту:

 • забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України та ефективного використання земельного фонду міста, притягнення додаткових грошових коштів до міського бюджету, успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку.

3. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.04.2015 р. по 01.06.2015р.

4.Тип відстеження – базове.

5.Методи одержання результатів відстеження: статистичні дані.

6.Дані та припущення, на основі яких вистежувалась результативність, а також способи одержання даних: середня орендна плата по м. Гірське, дані експертної грошової оцінки, дані проведеної грошової оцінки по м. Гірське, облікові дані.

7.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

 •  створення конкуренції між представниками малого та середнього бізнесу;
 •  збільшення розміру податку, в два рази порівняно із існуючою ставкою      орендної плати.

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: додаткове надходження до місцевого бюджету.

 

Спеціаліст І категорії –

землевпорядник                                                               Кравцова М.І.

||
Попаснянська районна державна адміністрація
93300, Україна, м. Попасна, пл.Леніна, 2
Тел. (06474) 3-16-44, факс 3-16-44
Веб-сайт: http://pps.loga.gov.ua
E-mail: poek@ukr.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.pps.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Попаснянська РДА